نمایندگان فعال

دوستانی که به شرکت پرشیا داده افتخار همکاری دادند و به حمایت از اهداف روشن شرکت اعلام همکاری کرده اند و قدم در راه روشن پرشیا داده گذاشته اند،افراد متخصصی هستند که هم اکنون به صورت فعال و هدفمند با ارتباطی مداوم و مستمر با شرکت پرشیاداده، میزبانی بهترینها را در سراسر ایران عزیز اعلام و به انجام میرسانند.امید است که با اتکا به صداقت،تخصص و پشتکارخود مایه فخر خالق ایران زمین باشیم


اهداف و مأموریت

شرکت پرشیا داده بر اساس و اهدافی بنیان شده و مسیر مشخص و روشنی برای پیمودن دارد و قدم در راه مطمئن و با طراوتی گذاشته است.راهی سرشار از نو آوری و خدمت به خلق و در اختیار گرفتن دانش و فناوری اطلاعات در خدمت بشر است.پیمودن این راه به عهده تیم ثابت قدم و متخصصی ست که به برکت تجربه چندین ساله هنر ارتباط و تعامل با مردم و درک نیاز بشر به فناوری،قدم دراین راه گذاشته اند


گروه پرشیا داده

پرشیا داده ، میزبان بهترینها...بعد از چندسال کار هدف دار و برنامه ریزی شده ،به اکنون که مینگریم می بینیم که میزبان بهترینها هستیم و خودمان بی خبریم.بهترینهایی از هر صنف و افراد و شرکتهای خصوصی تجاری و همچنین بهترینهایی از سازمانها و نهاد های دولتی که افتخار فراهم کردن بستری برای معرفی و ارتباط با دنیای زیبا و پر جمعیت اینترنت، نصیب شرکت و پرسنل متعهد و با طراوت پرشیا داده شده است